Varstvo osebnih podatkov

Splošno o varstvu osebnih podatkov:

V družbi Aleasing d.o.o. (v nadaljevanju: družba) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR) in vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP), mora družba kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami o obdelavi, ki jo izvaja.

Družba bo osebne podatke hranila in varovala, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V družbi se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodne pridobitve privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki oziroma brez podlage v zakonu, razen pogodbenim obdelovalcem, ki za družbo izvajajo podporo njenim poslovnim procesom oziroma aktivnostim. Ti bodo podatke obdelovali izključno v imenu in za račun družbe, kot bi jih družba obdelovala sama. Zaposleni v družbi osebne podatke obdelujejo izključno v okviru svojega dela.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v družbi zbiramo in obdelujemo različne vrste osebnih podatkov. Družba obdeluje osebne podatke le v primeru, da ima za posamezen namen obdelave ustrezen pravni temelj, ki je lahko:

pogodba o finančnih storitvah oziroma produktih oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe;

neposredno poseben zakon;

osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki;

zakonit interes banke ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika.


 

Objave družbe Aleasing d.o.o. v skladu z varstvom osebnih podatkov:


1. Kontaktni podatki za varstvo osebnih podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) je imenovana za Skupino Sparkasse in dosegljiva:

  • na elektronskem naslovu dpo@sparkasse.si ali
  • na telefonski številki 00386 1 583 25 30.

 

Za uveljavljanje pravic posameznika (sprememba ali preklic privolitve, seznanitev, popravek, izbris, idr.) družbo Aleasing d.o.o. obvestite:

  • na e-naslov: info@aleasing.si ali
  • po navadni pošti na naslov: Aleasing d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

 


2. Splošne informacije družbe Aleasing d.o.o. o varstvu osebnih podatkov:

družba je, kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatko (Splošne informacije.pdf), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja družba.

 


3. Podatki o Skupini Sparkasse, katere član je družba Aleasing d.o.o.:

pomeni družbe s sedežem v EU, ki so članice Skupine Sparkasse, katere članica je tudi družba Aleasing d.o.o.

 


4. Podatki o pogodbenih partnerjih družbe Aleasing d.o.o.: 

pomeni družbe, v sodelovanju s katerimi družba Aleasing d.o.o. pripravi ugodnosti in posebno ponudbo bodisi svojih storitev bodisi storitev teh pogodbenih partnerjev. Podatki o pogodbenih partnerjih (.pdf)

 


5. Obrazci za izpolnjevanje pravic posameznika:

 

Izpolnjen obrazec lahko dostavite na naslednje načine:

  • osebno na sedež družbe (Dunajska 167, 1000 Ljubljana) ali v poslovno enoto družbe (PE Šempeter: Žnidarčičeva 19, 5290 Šempeter pri Gorici; PE Celje: Kidričeva ulica 24, 3000 Celje)
  • po navadni pošti na naslov: Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
  • po elektronski pošti na naslov: info@aleasing.si

 


6. Privolitev stranke za obdelavo osebnih podatkov za namen trženja

Obrazec za privolitev komitentov Aleasinga (.pdf)