Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Nahajate se na spletnem mestu Sparkasse Leasing S d.o.o. (https://www.s-leasing.si) v nadaljevanju družba.

Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Družba si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila dopolni ali spremeni.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morda prišlo zaradi, napak pri vnosu, časovnih neusklajenosti ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred sklenitvijo posla ali uporabo podatkov je treba vse podatke in informacije objavljene na naših spletnih mestih preveriti pri naših svetovalcih v službi komerciale. Družba pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja in posodablja, kljub temu lahko pride do nepredvidenih napak, zato družba za točnost podatkov ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij.

 

Informativni izračuni

Izračuni so izključno informativne narave in ne predstavljajo pravno zavezujoče ponudbe ali kakršnekoli poslovne zaveze za družbo. Možnost sklenitve pogodbe bo družba predhodno preverila, saj so ponujene finančne rešitve namenjene kreditno sposobnim strankam. Ponujeni produkti so kreditni produkti, zato je družba skladno z Zakonom o potrošniških kreditih (ZPotK-1) pred odobritvijo dolžna izvesti oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca. Družba si pridržuje pravico, da brez obrazložitve zavrne sklenitev poslovnega razmerja.

Višina in končna cena financiranja sta odvisni od vrste in načina zavarovanja posla ter bonitete stranke.

Izračun upošteva pogoje, veljavne na dan izračuna.

Efektivna obrestna mera predstavlja skupne stroške kredita/lizinga izražene kot letni odstotek odobrenega kredita/lizinga in je izračunana z upoštevanjem pogojev kredita/lizinga, to je zneska kredita/lizinga, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov obdelave kreditnega/lizing zahtevka in zavarovanja kredita/lizinga, brez stroškov življenjskega zavarovanja. Pri izračunu zavarovanja kredita/lizinga so upoštevane povprečne vrednosti stroškov ocene rizika in so zgolj informativnega značaja, zato lahko pride do pozitivne ali negativne razlike v končni višini stroškov, ki se določijo glede na ugotovljeno individualno boniteto stranke. EOM se spremeni, če se spremeni katerikoli izmed elementov, vključenih v izračun EOM-a.

 

Politika piškotkov

Naše spletno mesto uporablja piškotke, ki jih ob vašem obisku tega spletnega mesta naložimo na vaš računalnik oziroma mobilno napravo. Tako lahko prepoznamo vašo napravo, ko se z njo vrnete na naše spletno mesto, ter na ta način omogočimo boljše delovanje in uporabo spletnega mesta.

Piškoti so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik. Nekateri so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta, nekateri izboljšajo uporabniško izkušnjo. Piškotki so lahko kratkotrajni ali dolgotrajni. Izbrišejo se po koncu poteka veljavnosti. Lahko jih izbrišemo tudi ročno.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, banka pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.

Piškotki ne zbirajo in ne vsebujejo osebnih podatkov in informacij, ki bi vas lahko identificirale.