Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Nahajate se na spletnem mestu Aleasing d.o.o. (https://www.aleasing.si ) v nadaljevanju družba.

Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Družba si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila dopolni ali spremeni.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morda prišlo zaradi, napak pri vnosu, časovnih neusklajenosti ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred sklenitvijo posla ali uporabo podatkov je treba vse podatke in informacije objavljene na naših spletnih mestih preveriti pri naših svetovalcih v službi komerciale. Družba pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja in posodablja, kljub temu lahko pride do nepredvidenih napak, zato družba za točnost podatkov ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij.