Aleasing d.o.o.

Dunajska cesta 167,

1000 Ljubljana

T: 01 561 56 70

E: info@aleasing.si

Aleasing d.o.o.

sedež Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana
transakcijski račun SI56 3400 0101 8651 296
davčna številka 25541919
identifikacijska številka za DDV SI25541919
matična številka 1471473
šifra dejavnosti 64.910
osnovni kapital 1.656.354,19 EUR
telefon 01 561 56 70
telefaks 01 561 56 78

Vodstvo

mag.  Nikolaj Fišer, direktor družbe

Leta 2014 je zaključil znanstveni magistrski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil naziv magister ekonomskih znanosti - smer management. Pred tem, je na tej isti fakulteti uspešno zaključil univerzitetno dodiplomsko izobraževanje - smer zunanja trgovina ter specializacijo - smer poslovodenje. 

Prve delovne izkušnje je pridobival v gospodarstvu, v podjetju Iskra Avtoelektrika d.d. iz Šempetra pri Gorici, kjer je bil zaposlen od leta 1990 do 1993. Izkušnje s področja trženja in poslovodenja je pridobil v mednarodnem podjetju Kompas Hertz d.d. Ljubljana, kjer je bil zaposlen kot vodja dislocirane enote od leta 1993 do leta 2001.

 

 

Karierno pot je nato nadaljeval kot direktor poslovne enote podjetja Hypo Leasing d.o.o. Ljubljana.  S 1. januarjem 2011 je prevzel vodenje družba Aleasing d.o.o. v poslovni skupini Abanka d.d..

Pod njegovim vodstvom so v podjetju uspešno izvedli prestrukturiranje, optimizirali poslovanje in poslovni model prilagodili zahtevam poslovnega okolja. Je aktiven član različnih družbenih organizacij. Spremembam v ekonomski teoriji sledi s permanentnim izobraževanjem in pridobivanjem novih strokovnih znanj, ki jih uspešno implementira v vsakodnevno poslovno prakso.

Boštjan Butolen

 

Nadzorni svet

mag. Andrej Plos

mag. Thomas Jurkowitsch

Danijel Kozel