Obvestilo o oddelitvi dela premoženja družbe Aleasing d.o.o.

Aleasing d.o.o. in Anepremičnine d.o.o. (obe družbi sta članici Skupine Abanka) sta skupaj z DDM Invest VII, d.o.o., (odvisno družbo DDM Holding AG iz Švice) dne 22. 8. 2017 podpisali Pogodbo o oddelitvi in prevzemu.

Aleasing d.o.o. in Anepremičnine d.o.o. (obe družbi sta članici Skupine Abanka) sta skupaj z DDM Invest VII, d.o.o., (odvisno družbo DDM Holding AG iz Švice) dne 22. 8. 2017 podpisali Pogodbo o oddelitvi in prevzemu.

Dne 2. 10. 2017 je bilo statusno pravno preoblikovanje na podlagi navedene pogodbe vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani in s tem zaključeno.

Skladno s Pogodbo o oddelitvi in prevzemu sta bila od družbe Aleasing d.o.o. oddeljena (i) del premoženja družbe, ki ga je prevzela prevzemna družba Anepremičnine trgovanje z lastnimi nepremičninami d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana in obsega vse nepremičninske leasinge s pravnimi osebami, ter (ii) del premoženja družbe (kot je opredeljen v navedeni pogodbi), ki ga je prevzela prevzemna družba DDM Invest VII, d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Izvedba oddelitve predstavlja izpolnitev enega od odložnih pogojev po pogodbi o prodaji 100 % poslovnega deleža v hčerinski družbi Aleasing d.o.o., ki jo je Abanka dne 18. 7. 2017 podpisala s kupcem Banko Sparkasse d.d..

Nazaj