Banka Sparkasse d. d. je izvedla nakup družbe Aleasing d. o. o.

Banka Sparkasse d. d. je na podlagi Pogodbe o prodaji postala 100-odstotni lastnik družbe Aleasing d. o. o..

Banka Sparkasse d. d. je na podlagi Pogodbe o prodaji postala 100-odstotni lastnik družbe Aleasing d. o. o.. Pogodbo o prodaji/nakupu hčerinske družbe Abanke d. d., sta prodajalec Abanka d. d. in kupec Sparkasse d. d. podpisala 18. julija 2017. Za prodajo so bili do 28. marca 2018 izpolnjeni vsi odložni pogoji prodajalca Abanke d. d. in s strani kupca Sparkasse d. d. pridobljena vsa potrebna dovoljenja.

Družba Aleasing d. o. o. s 1. aprilom 2018 postaja članica bančne Skupine Sparkasse. V družbi Aleasing d. o. o. bo oblikovan nov nadzorni svet, katerega predsednik bo mag. Andrej Plos, člana pa mag. Thomas Jurkowitsch in Daniel Kozel. Obstoječemu poslovodstvu družbe Aleasing d. o. o., direktorju mag. Nikolaj Fišerju se bo pridružil direktor Boštjan Butolen.

Vse svoje stranke obveščamo, da nastala sprememba v lastništvu v ničemer ne vpliva na pogodbeni odnos med stranko in družbo.

Nazaj