Varstvo osebnih podatkov

V družbi Aleasing d.o.o. (v nadaljevanju: družba), kot zaupanja vredni instituciji varujemo osebne podatke svojih strank na najvišji ravni.

V družbi Aleasing d.o.o. (v nadaljevanju: družba), kot zaupanja vredni instituciji varujemo osebne podatke svojih strank na najvišji ravni. Družba spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta, zato vaše podatke skrbno hranimo, hkrati pa bi jih radi obdelovali tudi z namenom prilagajanja naše ponudbe vašim željam in potrebam. Tako bi lahko zagotavljali učinkovitejšo komunikacijo, boljšo uporabniško izkušnjo in vam lahko še bolj prilagodili nove produkte in storitve. 

V družbi Aleasing d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z njimi ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR, veljavna od 25.05.2018 dalje) in vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, mora družba Aleasing d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami o obdelavi, ki jo izvaja.

Družba Aleasing d.o.o. bo osebne podatke, pridobljene na svojem spletnem mestu, hranila in varovala, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V družbi se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodne pridobitve privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki oziroma brez podlage v zakonu, razen pogodbenim obdelovalcem, ki za družbo izvajajo podporo njenim poslovnim procesom oziroma aktivnostim. Ti bodo podatke obdelovali izključno v imenu in za račun družbe, kot bi jih družba obdelovala sama. Zaposleni v družbi osebne podatke obdelujejo izključno v okviru svojega dela.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@sparkasse.si ali na telefonski številki 00386 1 583 25 30.  Za uveljavljanje pravic posameznika (sprememba ali preklic privolitve, seznanitev, popravek, izbris, idr.) družbo obvestite na e-naslov: info@aleasing.si ali po navadni pošti na naslov: Aleasing d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v družbi zbiramo in obdelujemo različne vrste osebnih podatkov. Družba obdeluje osebne podatke le v primeru, da ima za posamezen namen obdelave ustrezen pravni temelj, ki je lahko:

  • o pogodba o finančnih storitvah oziroma produktih oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe;
  • o neposredno poseben zakon;
  • o osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki;
  • o zakonit interes banke ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika.

 

Družba je, kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov (Splošne informacije), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja družba. Splošne informacije so dosegljive na https://www.aleasing.si/VOP.

 

 

Nazaj